(14.03.2024г.) СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ЛЕКАРИ-СПЕЦИАЛИЗАНТИ ПО КЛИНИЧНИ СПЕЦИАЛНОСТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА

МБАЛ Тутракан ЕООД обявява свободни работни места за лекари-специализанти , за които държавата ще финансира таксите по чл.40, ал.1 и щезаплаща субсидия по чл.42б от Наредба№1/22.01.2015г. за придобиване наспециалност в…

Цялата новина(14.03.2024г.) СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ЛЕКАРИ-СПЕЦИАЛИЗАНТИ ПО КЛИНИЧНИ СПЕЦИАЛНОСТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА

(13.03.2024г.) СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ЛЕКАРИ

МБАЛ Тутракан ЕООД обявява свободни работни места за лекари безспециалност, които желаят да бъдат зачислени за специализация по реда начл.13 ал.1 и чл.44, ал.5 на места, за които държавата ще…

Цялата новина(13.03.2024г.) СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ЛЕКАРИ

Информация за проект „Укрепване капацитета на болничната мрежа за реакция при кризи”

informatsiya-proekt-covid19-startiraneDownload informatsiya-proekt-covid19-preskonferentsiyaDownload

Цялата новинаИнформация за проект „Укрепване капацитета на болничната мрежа за реакция при кризи”

(17.03.2022г.) МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИЗАНТИ ПО КЛИНИЧНИ СПЕЦИАЛНОСТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА

МБАЛ Тутракан ЕООД обявява места за специализанти, за които държавата щефинансира таксата за обучение по чл.40, ал1 и ще заплащасубсидия по чл.42б от Наредба № 1/22.01.2015г. за придобиване наспециалност в…

Цялата новина(17.03.2022г.) МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИЗАНТИ ПО КЛИНИЧНИ СПЕЦИАЛНОСТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА

(19.12.2022г.) Свободни работни места за лекари – специализанти

На основание чл.17 от Наредба № 1 / 22.01.2015г. за придобиване наспециалност в системата на здравеопазването, МБАЛ Тутракан ЕООД обявявасвободни работни места за длъжността „лекар, специализант” поспециалности, за които лечебното…

Цялата новина(19.12.2022г.) Свободни работни места за лекари – специализанти

(18.08.2022г.) МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИЗАНТИ ПО КЛИНИЧНИ СПЕЦИАЛНОСТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА

МБАЛ Тутракан ЕООД обявява места за специализанти, за които държавата щефинансира таксата за обучение по чл.40, ал1 и ще заплащасубсидия по чл.42б от Наредба № 1/22.01.2015г. за придобиване наспециалност в…

Цялата новина(18.08.2022г.) МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИЗАНТИ ПО КЛИНИЧНИ СПЕЦИАЛНОСТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА

(08.07.2022г.) Свободни работни места за лекари – специализанти

На основание чл.17 от Наредба № 1 / 22.01.2015г. за придобиване на специалност всистемата на здравеопазването, МБАЛ Тутракан ЕООД обявява свободни работниместа за длъжността „лекар, специализант” по специалности, за които…

Цялата новина(08.07.2022г.) Свободни работни места за лекари – специализанти

Помощ за бежанците от войната в Украйна

МБАЛ Тутракан ЕООД обявява, че ще е в услуга на всички граждани на Украйна и бежанци от войната, които се нуждаят от медицинска  консултация с лекар или от лечение. За контакти: тел.…

Цялата новинаПомощ за бежанците от войната в Украйна