(14.03.2024г.) СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ЛЕКАРИ-СПЕЦИАЛИЗАНТИ ПО КЛИНИЧНИ СПЕЦИАЛНОСТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА

МБАЛ Тутракан ЕООД обявява свободни работни места за лекари-специализанти , за които държавата ще финансира таксите по чл.40, ал.1 и щезаплаща субсидия по чл.42б от Наредба№1/22.01.2015г. за придобиване наспециалност в…

Цялата новина(14.03.2024г.) СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ЛЕКАРИ-СПЕЦИАЛИЗАНТИ ПО КЛИНИЧНИ СПЕЦИАЛНОСТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА

(13.03.2024г.) СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ЛЕКАРИ

МБАЛ Тутракан ЕООД обявява свободни работни места за лекари безспециалност, които желаят да бъдат зачислени за специализация по реда начл.13 ал.1 и чл.44, ал.5 на места, за които държавата ще…

Цялата новина(13.03.2024г.) СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ЛЕКАРИ

(17.03.2022г.) МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИЗАНТИ ПО КЛИНИЧНИ СПЕЦИАЛНОСТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА

МБАЛ Тутракан ЕООД обявява места за специализанти, за които държавата щефинансира таксата за обучение по чл.40, ал1 и ще заплащасубсидия по чл.42б от Наредба № 1/22.01.2015г. за придобиване наспециалност в…

Цялата новина(17.03.2022г.) МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИЗАНТИ ПО КЛИНИЧНИ СПЕЦИАЛНОСТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА

(19.12.2022г.) Свободни работни места за лекари – специализанти

На основание чл.17 от Наредба № 1 / 22.01.2015г. за придобиване наспециалност в системата на здравеопазването, МБАЛ Тутракан ЕООД обявявасвободни работни места за длъжността „лекар, специализант” поспециалности, за които лечебното…

Цялата новина(19.12.2022г.) Свободни работни места за лекари – специализанти

(18.08.2022г.) МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИЗАНТИ ПО КЛИНИЧНИ СПЕЦИАЛНОСТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА

МБАЛ Тутракан ЕООД обявява места за специализанти, за които държавата щефинансира таксата за обучение по чл.40, ал1 и ще заплащасубсидия по чл.42б от Наредба № 1/22.01.2015г. за придобиване наспециалност в…

Цялата новина(18.08.2022г.) МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИЗАНТИ ПО КЛИНИЧНИ СПЕЦИАЛНОСТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА

(08.07.2022г.) Свободни работни места за лекари – специализанти

На основание чл.17 от Наредба № 1 / 22.01.2015г. за придобиване на специалност всистемата на здравеопазването, МБАЛ Тутракан ЕООД обявява свободни работниместа за длъжността „лекар, специализант” по специалности, за които…

Цялата новина(08.07.2022г.) Свободни работни места за лекари – специализанти

2022 година: Свободни работни места за лекари специализанти, финансирани от държавата

На основание Наредба №1/22.01.2015г. „МБАЛ Тутракан „ ЕООД обявявасвободни работни места за лекари специализанти през 2022 година, за коитодържавата ще финансира таксата за обучение по чл.40, ал1 и ще заплащасубсидия…

Цялата новина2022 година: Свободни работни места за лекари специализанти, финансирани от държавата

Свободно работно място за лекар – специализант по хирургия

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ТУТРАКАН” ЕООД с адрес на управление гр. Тутракан 7600 ул. „ Трансмариска” № 101 на основание чл.17, ал.3 от Наредба № 1/22.01.2015г. за придобиване на…

Цялата новинаСвободно работно място за лекар – специализант по хирургия

Свободно работно място за лекар – специализант по образна диагностика

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ТУТРАКАН” ЕООД с адрес на управление гр. Тутракан 7600 ул. „ Трансмариска” № 101 на основание чл.17, ал.3 от Наредба № 1/22.01.2015г. за придобиване на…

Цялата новинаСвободно работно място за лекар – специализант по образна диагностика

Свободно работно място за лекар – специализант по неонатология

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ТУТРАКАН” ЕООД с адрес на управление гр. Тутракан 7600 ул. „ Трансмариска” № 101 ОБЯВЯВА Свободно работно място за лекар – специализант по неонатология, за…

Цялата новинаСвободно работно място за лекар – специализант по неонатология