Клинични пътеки

Списък на всички клинични пътеки, по които работи "МБАЛ - Тутракан".

Ценоразпис

Ценоразпис на услугите извън клиничните пътеки.