При напускане на лечебното заведение пациентът получава информация за други медицински услуги, от които се нуждае, указания за продължаващо лечение, хранителен, двигателен и трудов режим и указания за предпазване от рискови за здравето фактори и свързаните с тях документи.

Основание:
Закон за здравето чл.27
Национален рамков договор

Орган по предоставяне на административната услуга:
Лекуващият лекар

Срок за предоставяне:
В деня на изписването.

Необходими документи:
Не се изискват

Такси:
Не се дължат