Болничните ЛКК освидетелстват лицата за насочване към ТЕЛК при предхождаща временна неработоспособност:
– След изтичане на 180 дни непрекъснат отпуск поради временна неработоспособност.
– Когато лицето е получавало 360 дни отпуск за временна неработоспособност с прекъсване в две предходни календарни години и в годината на боледуването.

Основание:
Наредба за медицинската експертиза
Правилник за устройството и работата на органите на медицинската експертиза- чл.28

Орган по предоставяне на административната услуга:
Специализирани ЛКК.
Общоболнична ЛКК.

Срок за предоставяне:
Три дни.

Необходими документи:
Документ за самоличност.
Лична амбулаторна карта.
Медицинска документация – амбулаторни листи, епикризи,готови изследвания, консултации през последните месеци

Такси:
За нехоспитализирани в лечебното заведение пациенти – 20 лева

Изисквания, процедури:
ЛКК насочва болния към ТЕЛК не по-късно от 7 дни, преди изтичане на отпуска по последния болничен лист.
Медицинският протокол на ЛКК за продължаване на временната неработоспособност се внася в РКМЕ не по-късно от 3 дни от издаването му.

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация:
Антоанета Владева – служба „Личен състав”, секретар на общоболнична ЛКК.
МБАЛ Тутракан ЕООД
Ул. Трансмариска № 101
7600 гр. Тутракан
Телефон: 0866 61940
Работно време: от понеделник до петък от 7,30 до 16,00ч.
Обедна почивка: от 12,30 до 13,00 ч.