Болничните ЛКК освидетелстват лицата за изготвяне на документи, свързани със здравословното им състояние, съгласно други нормативни актове.

Основание:
Правилник за устройството и работата на органите на медицинската експертиза – чл.24

Орган по предоставяне на административната услуга:
Специализирани ЛКК.
Общоболнична ЛКК.

Срок за предоставяне:
Три дни

Необходими документи:
Документ за самоличност.
Лична амбулаторна карта.
Медицинска документация – амбулаторни листи, епикризи,готови изследвания, консултации през последните месеци

Такси:
20.00 лева

Изисквания, процедури:
При необходимост от освидетелстване на лицата, свързано със здравословното им състояние, личните лекари или лекарите – специалисти насочват лицата към специализирана ЛКК или общоболнична ЛКК.

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация:
Антоанета Владева – служба „Личен състав”, секретар на общоболнична ЛКК.
МБАЛ Тутракан ЕООД
Ул. Трансмариска № 101
7600 гр. Тутракан
Телефон: 0866 61940
Работно време: от понеделник до петък от 7,30 до 16,00ч.
Обедна почивка: от 12,30 до 13,00 ч.