Осигурителния доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски на служители с вече прекратено служебно или трудово правоотношение, се установява освен с данните предоставяни периодично от осигурителя в Националната агенция за приходите или с осигурителна книжка, и с документ по утвърден образац /УП2/, издаван от осигурителя

Основание:
Кодекс за социално осигуряване – чл.5, ал.7
Наредба за пенсиите и осигурителния стаж – чл.40, ал.2 и ал.3

Орган по предоставяне на административната услуга:
Управител

Срок за изпълнение:
14 дни

Необходими документи:
Заявление
Копие на трудова книжка
Копие на УП 3, ако има издадено такова

Такси:
7,00 лева

Изисквания, процедури:
Издава се удостоверение за осигурителен доход на основание чл.40, ал.3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж.

Административни звена, в които се подават документи и се получава информация:
Секретар на управителя
МБАЛ Тутракан ЕООД
Ул. Трансмариска № 101
7600 гр. Тутракан
Телефон: 0866 60456
Ел. поща: mbal_tutrakan@abv
Работно време: от понеделник до петък от 7,30 до 16,00ч.
Обедна почивка: от 12,30 до 13,00 ч.

Образци: