Отстраняване на несъответствия между данните в издадени удостоверения за осигурителен доход и осигурителен стаж (УП 2 и УП 3), и данните в регистъра на осигурените лица на Националния осигурителен институт.
Несъответствията между данните в издадените удостоверения за осигурителен доход и осигурителен стаж (УП 2 и УП 3), и данните в регистъра на осигурените лица на Националния осигурителен институт, се отстраняват от осигурителя по искане на осигуреното лице или съответните длъжностни лица в Националния осигурителен институт, чрез предоставяне на информация, данни или документи по служебен път.

Основание:
Кодекс за социално осигуряване – чл.5, ал.7
Наредба за пенсиите и осигурителния стаж – чл.40

Орган по предоставяне на административната услуга:
Управител

Срок за изпълнение:
14 дни

Необходими документи:
Заявление
Копие на УП 2, УП 3

ТАКСИ
Не се дължат

Изисквания, процедури:
Услугата се заявява от физическо лице, което има законен интерес или от НОИ.
Физическите лица заявяват услугата писмено /със заявление/.
При изискване от НОИ процедурата стартира с постъпването на писмо.
Издава се удостоверение за осигурителен доход на основание чл.40 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж.

Административни звена, в които се подават документи и се получава информация:
Секретар на управителя
МБАЛ Тутракан ЕООД
Ул. Трансмариска № 101
7600 гр. Тутракан
Телефон: 0866 60456
Ел. поща mbal_tutrakan@abv
Работно време: от понеделник до петък от 7,30 до 16,00ч.
Обедна почивка: от 12,30 до 13,00 ч.

Образци: