При смърт на пациента неговите наследници и роднини по права и съребрена линия до четвърта степен включително имат право да се запознаят със здравната информация за починалия, както и да направят копия от медицинските му документи.

Основание:
Закон за здравето чл.28 б

Орган по предоставяне на административната услуга:
Лекуващият лекар.

Срок за предоставяне:
От 3 до 5 дни след подаване на заявлението.

Необходими документи:
Заявление
Документ за самоличност
Удостоверение за наследници

Такси:
6,00 лева за документ.

Изисквания, процедури:

При смърт на пациента неговите наследници и роднини по права и съребрена линия до четвърта степен включително имат право да се запознаят със здравната информация за починалия от лекуващия лекар.
Копия от медицинската документация се представя след депозиране на молба до управителя.

Административни звена, в които се подават документи и се получава информация:
Секретар на управителя
МБАЛ Тутракан ЕООД
Ул. Трансмариска № 101
7600 гр. Тутракан
Телефон: 0866 60456
Ел. поща mbal_tutrakan@abv
Работно време: от понеделник до петък от 7,30 до 16,00ч.
Обедна почивка: от 12,30 до 13,00 ч.

Образци: