на

КП

Клинична пътека

Отде

ление

цена

1

Стационарни грижи при бременност с повишен риск.

АГО

400,00

2

Пренатална инвазивна диагностика на бременността и интензивни грижи при бременност с реализиран риск.

АГО

800,00

3

Оперативни процедури за задържане на бременност.

АГО

150,00

4_1

Преждевременно прекъсване на бременността спонтанно или по медицински показания до 13г.с.включително.

АГО

170,00

4_2

Преждевременно прекъсване на бременността спонтанно или по медицински показания над 13 г.с.на плода.

АГО

280,00

5

Раждане.

АГО

850,00

6

Грижи за здраво новородено дете.

АГО

264,00

7

Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, първа степен на тежест.

АГО

960,00

9

Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, първа степен на тежест.

АГО

1080,00

16

Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение.

ВО

385,00

27

Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с фибринолитик

ВО

2750,00

29

Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност без механична вентилация.

ВО

ДО

572,00

33

Диагностика и лечение на ритъмни и проводни нарушения.

ВО

ДО

479,00

35

Диагностика и лечение на хипоксемични състояния при вродени сърдечни малформации в детска възраст

ДО

900,00

39

Диагностика и лечение на бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18-годишна възраст.

ВО

638,00

47.1

Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация при лица над 18 години.

ОАИЛ

1540,00

47.2

Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация при лица под 18 години

ОАИЛ

2002,00

48

Диагностика и лечение на бронхопневмония в детска възраст.

ДО

840,00

49

Диагностика и лечение на бронхиолит в детската възраст.

ДО

684,00

50.1

Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза при лица над 18 години.

НО

730,00

51

Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза.

НО

2300,00

52.1

Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив при лица над 18 години.

НО

1150,00

53.1

Диагностика и лечение на субарахноиден кръвоизлив при лица над 18 години.

НО

1200,00

54.1

Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демилениезираща полиневропатия/Гилен – Баре/ при лица над 18 години.

НО

7000,00

56.1

Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми при лица над 18 години.

НО

500,00

56.2

Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми при лица под 18 години.

НО

600,00

61

Диагностика и лечение на мултиплена склероза

НО

650,00

62.1

Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи при лица над 18 години.

НО

400,00

63.1

Лечение на епилептичен статус при лица над 18 години

НО

600,00

64.1

Миастения гравис и миастенни синдроми при лица над 18 години

НО

500,00

64.2

Миастения гравис и миастенни синдроми при лица под 18 години

НО

788,00

67

Диагностика и лечение на паркинсонова болест

НО

231,00

69.1

Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт за лица над 18 годишна възраст.

ХО

600,00

72.1

Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт за лица над 18 годишна възраст.

ХО

600,00

74.1

Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума при лица над 18 годишна възраст.

ХО

920,00

84

Диагностика и лечение на остър и хроничен обострен пиелонефрит.

ВО

ДО

550,00

106_1

Диагностика и лечение на токсоалергични реакции при лица над 18 години.

ОАИЛ

550,00

106_2

Диагностика и лечение на токсоалергични реакции при лица под 18 години.

ОАИЛ

660,00

111

Диагностика и лечение на остри внезапно възникнали състояния в детската възраст

ДО

300,00

114

Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма

ОАИЛ

2200,00

115

Интензивно лечение при комбинирани и/или съчетани травми

ОАИЛ

2500,00

127

Kонсервативно лечение на съдова недостатъчност

ХО

520,00

158

Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани.

ХО

550,00

160

Нерадикално отстраняване на матката.

АГО

1100,00

161

Радикално отстраняване на женски полови органи.

АГО

1100,00

162

Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи.

АГО

770,00

163

Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи.

АГО

330,00

164

Корекции на тазова (перинеална) статика и/или на незадържане на урината при жената.

АГО

806,00

165

Диагностични процедури и консервативно лечение на токсо-инфекциозен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход.

АГО

460,00

166

Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената.

АГО

650,00

169

Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок.

АГО

1500,00

170

Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок, с приложение на рекомбинантни фактори на кръвосъсирването

АГО

6800,00

171

Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години.

ХО

2800,00

173

Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица над 18 години.

ХО

1780,00

175

Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години.

ХО

2600,00

176

Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица под 18 години.

ХО

3975,00

177

Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица над 18 години.

ХО

1100,00

178

Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица под 18 години.

ХО

1725,00

179

Оперативни процедури върху апендикс.

ХО

650,00

180

Хирургични интервенции за затваряне на стома

ХО

650,00

181

Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство

ХО

500,00

182

Оперативни процедури при хернии

ХО

650,00

183

Оперативни процедури при хернии с инкарцерация

ХО

700,00

184

Конвенционална холецистектомия

ХО

1150,00

185

Лапароскопска холецистектомия

ХО

950,00

186

Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища.

ХО

2300,00

187

Оперативни процедури върху черен дроб

ХО

3350,00

188

Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест

ХО

1450,00

189

Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, с голям и много голям обем и сложност

ХО

4950,00

190

Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, със среден обем и сложност

ХО

1820,00

191_1

Оперативни процедури върху далака при лица над 18 год.

ХО

1000,00

191_2

Оперативни процедури върху далака при лица под 18 год.

ХО

1500,00

192

Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово-реконструктивни операции

ХО

1200,00

193

Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии Tis 1-4 N 0-2 M0-1

ХО

1300,00

194

Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия

ХО

300,00

195

Оперативно лечение при остър перитонит

ХО

2200,00

196

Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси

ХО

1500,00

197

Консервативно лечение при остри коремни заболявания

ХО

750,00

199.1

Лечение на тумори на кожа и лигавици – злокачествени новообразувания

ХО

550,00

199.2

Лечение на тумори на кожа и лигавици – доброкачествени новообразувания

ХО

305,00

205

Тежка черепно-мозъчна травма – консервативно поведение

ХО

1330,00

208

Консервативно поведение при леки и средно тежки черепно-мозъчни травми

ХО

400,00

209

Хирургично лечение при травма на главата

ХО

1052,00

216

Спешни състояния в гръдната хирургия

ХО

550,00

232

Хирургично лечение на изгаряния с площ от 5 % до 10 % при възрастни и до 3 % при деца

ХО

500,00

999

Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна процедура

 

120,00