(21.06.2024г.) Стипендии за студенти

МБАЛ Тутракан ЕООД предлага стипендии за студенти по специалностите:

  • медицина
  • медицинска сестра
  • акушерка
  • рентгенов лаборант
  • клиничен лаборант

  • Стипендията е в размер на 500 лева месечно за срока на обучение,
  • плюс заплащане на семестриалните такси.

Пълните условия за получаване на стипендията може да получите на

тел.0893353244 или на място в МБАЛ Тутракан – при секретаря на управителя

или главната медицинска сестра.