БЛАГОДАРНОСТ КЪМ ДАРИТЕЛИТЕ

Ръководството на МБАЛ Тутракан ЕООД, от името на целия колектив на болницата, изказва изключителната си благодарност към хората, изразили своята съпричастност в този труден момент, подпомагайки дейността и чрез финансови и материални дарения. Вярваме, че с общи усилия ще се справим с предизвикателствата, пред които сме изправени.

Финансовите дарения ще бъдат използвани за закупуване на лични предпазни средства, медицинска апаратура и лекарства.

Дарители:

Община Тутракан

Община Главиница

Любен Драгнев

Димо Денчев

Александър Сабанов – народен представител от ВМРО-Обеденени патриоти

Людмил Спасов

„Бултекс 99” ЕООД гр. Русе

Румен Симеонов

Общински съветници БСП:

  • Данаил Николов
  • Георги Георгиев
  • Ралица Венкова-Гюмишева

Дарина Иванова

Симеон Димитров

Христо Банов

Макростеп ЕООД гр. Габрово

Фондация „Лазар Радков“

Делян Пеевски – народен представител от ДПС

„Зелен пазар“ АД

Сениха Ниази

Димитър Тадаръков