Информация за проект „Укрепване капацитета на болничната мрежа за реакция при кризи”