МБАЛ Тутракан ЕООД получи акредитация за обучение на студенти и специализанти (21.07.2021)

Със Заповед № РД-01-613/21.07.2021г. на Заместник министъра на здравеопазването МБАЛ Тутракан ЕООД е одобрена за извършване на дейности по:

1. клинично обучение на студенти по медицина;

2. клинично обучение на студенти по професионално направление „ Здравни грижи” по специалностите „медицинска сестра” и „акушерка”

3. следдипломно обучение на лица с професионална квалификация „лекар” по специалностите „Акушерство и гинекология”, „Хирургия” и „Образна диагностика”.

Одобрението е за срок от пет години.