(14.03.2024г.) СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ЛЕКАРИ-СПЕЦИАЛИЗАНТИ ПО КЛИНИЧНИ СПЕЦИАЛНОСТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА

МБАЛ Тутракан ЕООД обявява свободни работни места за лекари-
специализанти , за които държавата ще финансира таксите по чл.40, ал.1 и ще
заплаща субсидия по чл.42б от Наредба№1/22.01.2015г. за придобиване на
специалност в системата на здравеопазването, по следните клинични
специалности:


Хирургия – 2
Акушерство и гинекология- 1
Образна диагностика – 1


Работните места ще се заемат въз основа на срочен трудов договор по чл.11,
ал.1, т.1 от Наредба№1/22.01.2015г. Месечното трудово възнаграждение е в
размер на 2,5 минимални работни заплати. Лечебното заведение осигурява
жилище и подпомагане на допълнителна квалификация в хода на
специализацията.

Желаещите да кандидатстват за свободните работни места, следва да подадат
писмено заявление до 10.04.2024г в служба „Личен състав”, тел.0866 61940,
e-mail:
За допълнителна информация
тел.0893353244
Ана Петрова