(17.03.2022г.) МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИЗАНТИ ПО КЛИНИЧНИ СПЕЦИАЛНОСТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА

МБАЛ Тутракан ЕООД обявява места за специализанти, за които държавата ще
финансира таксата за обучение по чл.40, ал1 и ще заплаща
субсидия по чл.42б от Наредба № 1/22.01.2015г. за придобиване на
специалност в системата на здравеопазването по следните клинични
специалности:

Хирургия – 1 място
Образна диагностика – 1 място
Акушерство и гинекология – 1 място

Кандидатите за заемане на обявените длъжности трябва да заявят това
писмено в служба „Личен състав” на лечебното заведение в срок до
10.04.2023г.

Лице за контакт: Ана Петрова
0893353244