(18.08.2022г.) МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИЗАНТИ ПО КЛИНИЧНИ СПЕЦИАЛНОСТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА

МБАЛ Тутракан ЕООД обявява места за специализанти, за които държавата ще
финансира таксата за обучение по чл.40, ал1 и ще заплаща
субсидия по чл.42б от Наредба № 1/22.01.2015г. за придобиване на
специалност в системата на здравеопазването по следните клинични
специалности:


Хирургия – 1 място
Образна диагностика – 1 място
Акушерство и гинекология – 1 място
Неонатология – 1 място, по реда на чл.13, ал.1
Клинична лаборатория –1 място, по реда на чл.13, ал.1
Обща и клинична патология – 1 място, по реда на чл.13, ал.1
Гастроентерология – 1 място, по реда на чл.13, ал.1
Ендокринология и болести на обмяната – 1 място, по реда на чл.13, ал.1
Пневмология и фтизиатрия – 1 място, по реда на чл.13, ал.1


Кандидатите за заемане на обявените длъжности трябва да заявят това
писмено в служба „Личен състав” на лечебното заведение в срок до
10.09.2022г.

Лице за контакт: Ана Петрова
0893353244