2020г: Свободни работни места

(последно обновено на 21.02.2020г.)

МБАЛ Тутракан ЕООД търси да назначи:

1. Лекари със следните специалности:

 • Анестезиология и интензивно лечение.
 • Вътрешни болести.
 • Клинична лаборатория.
 • Неврология.
 • Образна диагностика.
 • Педиатрия.
 • Хирургия

2. Медицински сестри в следните отделения:

 • Отделение по анестезиология и интензивно лечение.
 • Отделение по вътрешни болести.
 • Отделение по неврология.
 • Отделение по педиатрия.
 • Отделение по хирургия.
 • Гинекологичен сектор на АГО.

3. Акушерки

4. Рентгенови лаборанти

5. Клинични лаборанти