2022 година: Свободни работни места за лекари специализанти, финансирани от държавата

Срок за кандидатстване – 27.10.2021 година.

На основание Наредба №1/22.01.2015г. „МБАЛ Тутракан „ ЕООД обявява свободни работни места за лекари специализанти през 2022 година, за които държавата ще финансира таксата за обучение по чл.40, ал1 и ще заплаща субсидия по чл.42б от Наредба № 1/22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването по следните специалности:

1. Хирургия – 1 място

2. Образна диагностика – 1 място.

Местата ще се заемат въз основа на срочен трудов договор по чл.11,ал1 т.1 от Наредба № 1/22.01.2015г.

Срок за кандидатстване – 27.10.2021 година.