2022 година: Свободни работни места за лекари специализанти, финансирани от държавата

На основание Наредба №1/22.01.2015г. „МБАЛ Тутракан „ ЕООД обявява
свободни работни места за лекари специализанти през 2022 година, за които
държавата ще финансира таксата за обучение по чл.40, ал1 и ще заплаща
субсидия по чл.42б от Наредба № 1/22.01.2015г. за придобиване на
специалност в системата на здравеопазването по следните специалности:

  1. Хирургия – 1 място
  2. Образна диагностика – 1 място.
  3.  Акушерство и гинекология – 1 място

Кандидатите за заемане на обявените длъжности трябва да заявят това
писмено в служба „Личен състав” на лечебното заведение в срок до
10.04.2022г.


Местата ще се заемат след провеждане на конкурс по Кодекса на труда след
15.08.2022г.