Кариери – предлагаме подкрепа и стипендии при кандидатстване по специалностите медицинска сестра, акушерка, клиничен лаборант

МБАЛ Тутракан ЕООД предлага подкрепа при кандидатстване по специалностите медицинска сестра, акушерка, клиничен лаборант и осигурява стипендия за целия период на обучение, възможност за работа при добри условия и добро кариерно развитие.

Към настоящия момент във Факултета по обществено здраве и здравни грижи на РУ „Ангел Кънчев” има свободни места.

Моля, желаещите да се обадят на тел.0893353244 – главна медицинска сестра Ана Петрова или в болницата при главната медицинска сестра, или секретаря на управителя.