Помощ за бежанците от войната в Украйна

МБАЛ Тутракан ЕООД обявява, че ще е в услуга на всички граждани на Украйна и бежанци от войната, които се нуждаят от медицинска  консултация с лекар или от лечение.

За контакти: тел. 0866 61950, 0893353244 – главна медицинска сестра.