Отделението по образна диагностика е разположено на партерния етаж на лечебното заведение в Консултативно – диагностичния блок.

Отделението по образна диагностика е второ ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт по „Образна диагностика” и включва:

  • Рентгенологичен сектор – конвенционална рентгенография и скопия.

  • Сектор компютърна томография.

  • Ехографски сектор – ехографски изследвания, доплерова сонография, ехокардиография.

  • Мамографски сектор – рентгенографски изследвания на млечните жлези.

Отделението разполага с висок клас специализирана медицинска апаратура:

  • Дигитален стационарен графичен рентгенов апарат.

  • Дигитален дистантен стационарен скопично – графичен рентгенов апарат.

  • Компютърен томограф 16 срезов.

  • Мултифункционален ултразвуков апарат /4D/ с пълен комплект трансдюсери и всички видове доплер.

  • Мамограф.

  • Мобилен рентгенов графичен апарат.

  • Мобилен рентгенов апарат „Арман 1”.

Началник отделение е д-р Иван Енчев Недков
Тел. за контакт 0866 61953 или 0866 61945

Галерия