МБАЛ – Тутракан” ЕООД е болница със 100% общинска собственост, с над 140 годишна история (1878 – шеста по създаване в страната). Географски болницата се намира на 64 км от областния център гр. Силистра, 70 км от гр. Разград и на 60 км от град Русе.

        Болницата е създадена като Тутраканска градска болница, в последствие преобразувана като Районна болница.

        Със заповед на министъра на здравеопазването и решение на Общински съвет Тутракан през 2000 година е преобразувана в „МБАЛ Тутракан” ЕООД.

        Болницата е регистрирана като търговско дружество със 100% общинско участие с Решение № 1186/27.10.2000г. на Силистренски окръжен съд.

        Днес „МБАЛ Тутракан”ЕООД обслужва населението на общините Тутракан и Главиница. Годишно през лечебното заведение преминават над 5000 души.

        Стабилен и постоянно нарастващ е пациентопотокът извън медицинския район на лечебното заведение, който съставлява 37% от преминалите болни.

Нашата мисия

Да сме в услуга на хората в стремежа им към поддържане на пълно физическо, умствено и социално благоденствие, чрез предлагане на своевременна, качествена и достатъчна медицинска помощ.

Вижте също

История на болницата

За Тутракан 1 май 1878 година може да се определи като дата на начало на болничната помощ. Ръководството на болницата, представено от околийския управител Никола Обретенов – син на легендарната баба Тонка...

Управление

Научете повече за управителя на болницата:
Д-р Богомил Петров Бойчев.Акредитация

Нашата текуща акредитация.

Местоположение

Посетете страницата Контакти, където ще намерите карта и упътване, ако сте гости на град Тутракан за първи път.