За Тутракан 1 май 1878 година може да се определи като дата на начало на болничната помощ. Ръководството на болницата, представено от околийския управител Никола Обретенов – син на легендарната баба Тонка и кметът Кръстю Стоянов, успяват с помощта на руския Червен кръст и Славянското Благотворително общество да осигурят 10 легла, а по-късно и 40 легла. За първи главен лекар на болницата е назначен д-р Фридерер. Помагат му военните лекари на частите, разположени в града и околията. Болницата се е помещавала в няколко къщи и с течение на времето се е появила необходимостта от построяването на сграда, в която да сe помести.

        Първият и камък е положен през 1891 година.Средствата за строежа се събират от волни дарения от населението-по една крина жито на домакинство.

        След освобождението тук идва професор Ерисмен – основоположникът на руската обществена хигиена. Присъствието му тук е от голямо значение за ограничаване на епидемиите от коремен и петнист тиф. Интересен факт из историята на здравеопазването в Тутракан е първата ваксинация против едра шарка, която се извършва през 1910 година. Местният “Тутракански вестник” от 1911 година съобщава за въвеждането на безплатна медицинска помощ. Градският лекар тогава бил задължен да преглежда болните по домовети им.

        На 31 август 1891г. в Тутракан е назначена за първи път акушерка – Естер Келсен. Като околийски лекари в нашата болница са работили д-р Тихол Мустаков, д-р Жан Анер, д-р Торосиян, д-р Мария Куминска и други.

        Балканската война през 1912 година се отразява на работата на болницата. Тя е затворена, а здравните работници са мобилизирани в армията.

        По време на румънската окупация (1919-1940 г.) правителството командирова лекари в града и селата, но за кратко време. 1919 година е свързана с името на д-р Куртидис, грък, командирован от Южния фронт. Около 1936 г. в Тутракан идва д-р Предеску – специалист хирург. Той поставя началото на оперативното лечение. Първите операции са за апендицит и хернии.

        След Крайовския договор от 1940 година и освобождението на Южна Добруджа от румънска окупация, постепенно започва да се възстановява здравната мрежа. Тук са командировани лекари от вътрешността на страната – д-р Ради Маринов от Бяла, д-р Драган Попов от Пловдив, хирургът д-р Атанасов от Пловдив.

        В периода 1940-1943 година главен лекар на болницата е д-р Елиас Самуил

        Тя разполага с 40 легла, в нея работят един лекар, акушерка, медицинска сестра, санитарка и прислужничка.

        След 1944 година в Тутракан е открита градска поликлиника със завеждащ д-р Досев. Открит е родилен дом. От 1948 година започва да функционира женска и детска консултация. През 1949 година се откриват нови 40 легла, а през 1951 година се разкрива “Детско отделение”.

        През 1962 година е построена и разкрита нова модерна болница с 205 легла с 4 основни отделения : вътрешно отделение, хирургично отделение, детско отделение, акушеро-гинекологично отделение и заразно отделение, в отделна сграда. Болницата е оборудвана със съвременна диагностична и лечебна апаратура. Разкрити са редица специализирани кабинети – очен, ушен, неврологичен и други. Главен лекар е д-р Мирко Димитров от София, след него болницата се ръководи от д-р Никола Попов.

        През 1967 година за главен лекар е назначен д-р Джамбазов, който ръководи и хирургичното отделение. Болницата има разкрити 205 легла, четири основни отделения, в нея работят над 20 души лекари и 65 медицински работници.

        През 1968 година за главен лекар е назначен д-р Петър Бойчев, който изпълнява тази длъжност повече от 20 години, многократно е награждаван .

        През 1971 година към болницата се прави допълнително преустройство за Бърза помощ, а на нейно място се разгръща централна стерилизационна. През 1979 година Районната болница обслужва 42800 души, от които градско население 12347 души. От 38 лекарски длъжности по щат са заети 27.

        Базата на Районната болница непрекъснато се подобрява. През 1980 година, първоначално на територията на Хирургично отделение започва да функционира и Неврологично отделение.

        От 1988 година ръководители на болницата са били Д-р Петко Петков, Д-р Калинка Милкова, Д-р Николай Евтимов, Д-р Тошко Цаков, Д-р Любомир Бойчев, Д-р Веселин Христов, Д-р Маргарита Черкезова, Д-р Светлана Петкова, Д-р Кръстю Кръстев, Д-р Любомир Бойчев, Д-р Недка Цветкова.

        През 2000 година Районна болница Тутракан е преобразувана в МБАЛ Тутракан ЕООД със 100% общинска собственост на основание Заповед на Министъра на здравеопазването и Решение на Общински съвет Тутракан.