ВИДОВЕ УСЛУГИ, НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ, СРОКОВЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ И ТАКСИ

Административна услуга

Необходими

документи

Срок

за предоставяне

Такса

Съставяне на писмено съобщение за ражданеДокумент за самоличност на майката и бащата.5 дни като денят на раждане не се брои. Раждането на мъртвородено дете се съобщава не по-късно от 24 часа от раждането.Не се дължи
Приемане на заявление за припознаване на детеДокумент за самоличност. Декларация за припознаване по образец.До 3 дни след ражданетоНе се дължи
Съставяне на писмено съобщение за смъртДокумент за самоличност на починалия.Не по рано от втория час след настъпване на смъртта.Не се дължи
Издаване на болничен листДокумент за самоличност. Лична амбулаторна карта.В деня на изписването от лечебното заведениеНе се дължи
Издаване на продължение на болничен лист от ЛККДокумент за самоличност. Лична амбулаторна карта. Медицинска документация.Един денЗа нехоспитализирани в лечебното заведение пациенти-20,00 лева
Издаване на дубликат на болничен листПисмено заявление. Лична амбулаторна картаДо 3 дни след подаване на искането.6,00 лева
Издаване на протокол за насочване към ТЕЛК при предхождаща временна неработоспособностДокумент за самоличност. Лична амбулаторна карта. Медицинска документация.До 3 дни след подаване на искането.За нехоспитализирани в лечебното заведение пациенти-20,00 лева
Издаване на протокол за освобождаване от тежък физически труд и други, свързани със здравословното състояниеДокумент за самоличност. Лична амбулаторна карта. Медицинска документацияДо 3 дни след подаване на искането.20,00 лева
Издаване на медицинска документация /медицински рецепти, предписания, протоколи, удостоверения, свидетелства, експертизиНеВ деня на изписването от лечебното заведениеНе се дължат
Изготвяне на етапна епикриза при превеждане на пациент в друго лечебно заведениеНеВ деня на превеждането в друго лечебно заведениеНе се дължат
Изготвяне на епикриза при изписване на пациент от лечебното заведениеНеВ деня на изписването от лечебното заведениеНе се дължи
Предоставяне на здравна информация, отнасяща се до здравословното състояние на пациента, включително копия от медицинската му документацияЗаявление. Документ за самоличност. Нотариално заверено пълномощно-при предоставяне информация на трето лица.От 3 до 5 дни след подаване на заявлението.6,00 лева
Запознаване на наследници и роднини по права и съребрена линия до четвърта степен включително със здравната информация за починалия пациент и предоставяне на копия от медицинските документиЗаявление. Документ за самоличност. Удостоверение за наследници.От 3 до 5 дни след подаване на заявлението.6,00 лева
Издаване на удостоверение за осигурителен доход /УП 2/Заявление. Копие на трудова книжка. Копие на УП 3-ако има таковаДо 14 дни след подаване на заявлението.7,00 лева
Издаване на удостоверение за осигурителен стаж /УП 3/Заявление. Копие на трудова книжка.До 14 дни след подаване на заявлението.7,00 лева
Уточняване на разлики между издадено УП 2 и УП3 и данни за осигуреното лице от информационната системаЗаявление. Копие на УП2 и УП3.До 14 дни след подаване на заявлениетоНе се дължат