Телефон и е-поща

Телефонни номера:

Секретар на управителя – 0866 61938

Главна медицинска сестра – 0866 61950

Главен счетоводител – 0866 61077

Отделение по педиатрия – 0866 61925

АГО – Родилен сектор – 0866 61928

АГО – Гинекологичен сектор – 0866 61 954

Отделение по вътрешни болести – 0866 61927

Отделение по нервни болести – 0866 61927

Отделение по хирургия – 0866 61926

ОАИЛ – 0866 61936

Отделение по образна диагностика – 0866 61945

Клинична лаборатория – 0866 61946


Е-мейл адрес Име/Длъжност/Отдел
секретар на управителя
а.главна сестра
главен счетоводител
СОНОТ
отчети, справки, статистика
личен състав
стопански отдел
аго - началник отделение
аго - старша сестра
аго - секретар
началник детско отделение
Д .О. - секретар
началник вътрешно отделение
Вътрешно отделние - старша сестра
В.О. - секретар
началник хирургично отделение
Хирургично отделение - старша сестра
Хирургично отделение - тех. секретар
ОАИЛ - началник отделение
ОАИЛ - старша сестра
ОАИЛ - секретар
клинична лаборатория
хистопатология
рентген
PR
началник неврологично отделение
Н.О. - старша сестра
Н.О. - секретар

Адрес и паркинг

Адрес: гр. Тутракан, ул. „Трансмариска” № 101

Карта: Използвайте тази карта, за да намерите лесно болницата.

За да увеличите картата, използвайте Ctrl+Scroll (бутон Ctrl на клавиатурата и колелцето на мишката).

Друг начин е с двоен клик на левия бутон на мишката / двоен тап с пръст, ако сте с мобилен телефон.

Ако сте с навигация, адреса, който можете да въведете е:

град: Тутракан

улица: „Трансмариска 101″ / „Трансмаришка 101″

На латиница: „Transmariska 101“ / „Transmarishka 101″.

 

Паркинг: Срещу болницата има аптека и до нея има безплатен паркинг.