Управител:

Д-р Богомил Петров Бойчев

Завършва медицина през 1997 година в Медицински университет Варна.

Придобива специалност „Акушерство и гинекология” през 2004 година.

Придобива квалификация по „Здравен мениджмънт” през 2018 година.

Основни квалификации в областта на оперативната гинекология и микроинвазивната хирургия, репродуктивна гинекология и асистирана репродукция. Здравен мениджмънт.