АПр

Амбулаторна процедура

отделение

Цена

11

Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика

ХО

ВО

ДО

91,00

25

Диагностична и терапевтична пункция и/или биопсия

ХО

АГО

58,00

26

Амбулаторни хирургични процедури

ХО

90,00

33

Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема

ДКБ по профила на заболяването

12,00

99

Предсрочно изпълнение на КП