Работно време на ЛКК комисиите в МБАЛ Тутракан през април (07.04.2020)

Уважаеми пациенти,

уведомяваме ви, че ЛКК в МБАЛ Тутракан ЕООД работят със следното работно време:

Обща лекарска консултативна комисия заседава всеки работен ден от 11 до 13 часа. Поради ползване на отпуск по болест от председателя на комисията, ОЛКК е преустановила временно дейността си до 14.04.2020г. включително.

За справки и записвания – тел. 0893353229 Антоанета Владева – технически секретар.

Специализирана ЛКК по акушерство и гинекология заседава всеки работен ден от 11 до 13 часа.

За справки и записвания – тел. 0893353268 Даниела Любенова – технически секретар.

Специализирана ЛКК по педиатрия заседава всеки работен ден от 14 до 16 часа.

За справки и записвания – тел. 0866 61925 Милена Петрова – технически секретар.

Във връзка с въведеното извънредно положение е необходимо да си запишете час за представяне пред ЛКК предварително на посочените телефони, за да се избегне струпване на пациенти и продължително изчакване.